SHIMA SEIKI

SHIMA SEIKI ITALIA S.p.A.

Address Via Redecesio 11 (all'angolo Via Calabria) 20090 Segrate, ITALY
TEL +39-02-216621
FAX +39-02-2139410
Email info@shimaseiki.eu
URL http://www.shimaseiki.eu

Print

Close